dr Renata Trochimiuk

dr Renata Trochimiuk

Akademia Leona Koźmińskiego

BIOS

Dr Renata Trochimiuk, wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.  Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR.

Wśród publikacji znajdują się rozdziały w publikacjach: „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”,  red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge,  Taylor&Francis Group, London and New York 2008, artykuły: „Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises”, Management and Business Administration, 2015, nr 1,  „The HRM Challenges in Age Management in SMEs”, Zarządzanie.

ABSTRACT

Niezmienne temperamenty w ekstremalnie zmiennym świecie

Dlaczego są osoby, z którymi od pierwszej chwili łapiemy świetny kontakt, nadajemy na tych samych falach, z łatwością i przyjemnością efektywnie współpracujemy? Dlaczego są tacy pracownicy, o których wiemy, że są specjalistami, ale kompletnie nie potrafimy ich zrozumieć, zachęcić do współdziałania? Jak dla dobra personelu i całej organizacji wykorzystywać nasze talenty? Do jakich zadań wyznaczać spontanicznego, pełnego życia sangwinika? Jak spożytkować energię i zaangażowanie choleryka? Jak wykorzystać przemyślenia i często niewygodne, trudne pytania wytrwałego melancholika? Jak nauczyć się słuchać cierpliwego, spokojnego i życzliwego flegmatyka?

Zapraszam na moje wystąpienie wszystkich, którzy zadają sobie czasem takie pytania… Porozmawiamy o budowaniu zaangażowania i o rozwoju pracowników o różnych temperamentach, ciągle tych samych, choć żyjemy w tak dynamicznie zmieniającym się świecie.