prof. Marta Szymańska

prof. Marta Szymańska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

BIOS

Językoznawczyni, polonistka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, nauczanie języka polskiego jako ojczystego, obcego i drugiego, a szczególnie rozwijanie języka edukacji szkolnej. Współautorka serii podręczników do języka polskiego dla gimnazjum „To lubię!”, Metody JES-PL (http://metodajes.pl/), materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”, programu nauczania do języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych. Liderka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polski Online, współtwórczyni platformy do nauki języka polskiego jako obcego polski.info,, a także współautorka projektu INNA SZKOŁA – Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Autorka publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą, współpracując z ORE, UNHCR, kuratoriami i Macierzą Szkolną na Litwie.

ABSTRACT

Język polski z polski.info – prezentacja platformy do uczenia się języka polskiego jako obcego

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie nowej platformy do uczenia się języka polskiego jako obcego. Skupimy się na strukturze umieszczonych na platformie lekcji oraz możliwościach, jakie daje praca na platformie uczącym się, którzy poszukują dodatkowych materiałów. Porozmawiamy także o tym, do kogo adresowana jest ta propozycja.