POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

prof. Jacek Szczepkowski

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

BIOS

Dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK – wykładowca akademicki, terapeuta, trener i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu.  Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz kilku monografii poświęconych młodzieży i idei Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

ABSTRACT

„PSR przy tablicy”- podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w edukacji i wychowaniu

PSR przy tablicy to pomysł na kreowanie lepszych warunków do edukacji w klasie i szerzej rzecz ujmując szkole. Opiera się na założeniach modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy), rozwijanego pod kierunkiem S. de Schazera i I. K. Berg w Milwaukee od końca lat 70 ubiegłego wieku. Podejście to jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, którzy szukali przydatnych w pracy metod nauczania opartych na pełnych szacunku i współpracy kontaktach między nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami.

Język, którego używamy do rozmawiania o problemach, różni się od tego, którego używamy do rozmowy o rozwiązaniach. Język problemów różni się zatem od języka rozwiązań. W Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach skupiamy się właśnie na rozwiązaniach, a nie na problemach. Ponadto istotne jest zwrócenie uwagi na fenomen tzw. „wyjątków”. Rozwiązania problemów tkwią wewnątrz każdego dziecka i każde dziecko może je odkryć samodzielnie. Nasza praca jako wychowawców czy nauczycieli polega tylko na delikatnym podkreślaniu sukcesów każdego dziecka i pomocy w budowaniu wizji pożądanego rozwiązania.