Tomasz Stachowicz

Tomasz Stachowicz

InstaLing

BIOS

Założyciel i wiceprezes firmy informatycznej Atinea, współautor Programu InstaLing dla Szkół, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra, finalista olimpiad informatycznych i matematycznych. W projekcie InstaLing odpowiedzialny za rozwój baz językowych i nowych narzędzi.

ABSTRACT

Czy da się wyjść poza archaiczne fiszki? Metody systematycznego zapamiętywania z 21 wieku

Zakuwanie słówek nie działa, archaiczne systemy fiszek pomagają tylko trochę. Czy da się użyć nowoczesnych narzędzi, a może nawet sztucznej inteligencji, by to poprawić? Od ponad 20 lat mamy szeroko dostępne narzędzia informatyczne, które pozwalają przyspieszyć naukę 5-10-krotnie, a mimo to tylko niewielki procent uczniów i nauczycieli z nich korzysta. Co więc jest przeszkodą w większym wykorzystaniu przez nauczycieli nowoczesnych technologii w klasach? I jak można sobie z tymi trudnościami poradzić? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji, bazując na doświadczeniach z Programu Insta.Ling dla Szkół, z którego korzysta ponad 8 000 nauczycieli języków obcych i 210 000 uczniów w Polsce.