dr Grzegorz Śpiewak

trener, doradca, autor

BIOS

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych. Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

ABSTRACT

Lider myśli, mistrz edukacyjny czy błękitny przywódca? O rolach współczesnego edukatora

Marta Rosińska & dr Grzegorz Śpiewak

Zawód nauczyciela zawsze był, jest i będzie pełen wyzwań. Trudno, żeby nie był: pracujemy w końcu z ludźmi, których potrzeby i aspiracje ulegają ciągłym zmianom. Czy świadomy, dobrze wykształcony dydaktyk może łatwo sprostać tym wymaganiom? Czy może w szkołach potrzebujemy nauczyciela plus: lidera myśli, który uczy, ale i kształtuje rzeczywistość? Mistrza edukacji, który włada językiem nowoczesnego pojmowania człowieka w procesie uczenia się? Czy wreszcie błękitnego przywódcy, który nie boi się zmian i przeprowadza swój zespół przez trudne chwile rozwoju?

W naszej interaktywnej sesji na żywo podzielimy się nowatorskimi przemyśleniami na temat ról nauczyciela w nowych, (post) pandemicznych realiach oraz pomysłami na rozwój dla ambitnych i aspirujących edukatorów.