Monika Rudnicka

Monika Rudnicka

Early Stage

BIOS

Metodyczka główna Early Stage, trenerka nauczycieli. Nastawiona na rozwój oraz innowacyjne rozwiązania w edukacji. Ucząc i przygotowując szkolenia, niezmiennie zawsze pamięta o współpracy, budowaniu relacji, komunikacji, autonomii i rozbudzaniu kreatywności.

ABSTRACT

Boost your lessons for teens with Design Thinking!

Podczas spotkania podzielę się kilkoma innowacyjnymi narzędziami i strukturami nauczania pomocnymi w rozbudzaniu kreatywności u Waszych uczniów. Opowiem co jest kluczowe w prowadzeniu efektywnej i angażującej burzy mózgów, co Wasi uczniowie mogą zyskać dzięki eksperymentowaniu z językiem, współpracy i dzieleniu się wiedzą z sobą nawzajem. Zapraszam wszystkich zaciekawionych metodą „myślenia projektowego” (Design Thinking).