prof. Jacek Pyżalski

prof. Jacek Pyżalski

UAM w Poznaniu

BIOS

Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”.

www.jacekpyzalski.pl

ABSTRACT

Co się da, a co nie zrobić za pomocą technologii w edukacji?

W wystąpieniu skupię się na pogłębionej analizie mocnych i słabych stron wykorzystania technologii (także w edukacji zdalnej). Skupimy się na wynikach badań i praktycznych rozwiązaniach dotyczących relacji rówieśniczych, relacji z nauczycielem, zaangażowania uczniów oraz problemów w obszarze zdrowia psychicznego powiązanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.