prof. Małgorzata Pamuła-Behrens

prof. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

BIOS

Specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Kieruje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność, nauczanie języków obcych i drugich dzieci, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne.

Koordynatorka projektu polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL oraz materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”, programu nauczania do języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych.

Liderka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polski Online, współtwórczyni platformy do nauki języka polskiego jako obcego polski.info, współautorka projektu INNA SZKOŁA – Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

ABSTRACT

Zrozumieć język polski na lekcjach – nauczanie języka edukacji szkolnej uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji na przykładzie matematyki

Matematyka ma opinię przedmiotu niejęzykowego i wielu z nas jest przekonanych, że operuje ona  językiem uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich. Z tego powodu nauczyciele uczący uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji często uważają, że matematyka jest dla nich łatwiejsza  niż inne przedmioty. Tymczasem w rzeczywistości uczenie się w nowym środowisku,  którego język dopiero się poznaje jest niełatwym doświadczeniem i ta trudność dotyczy wszystkich przedmiotów, zarówno tych nazywanych językowymi jak i tych „niejęzykowych”. W szkole oczekuje się od uczniów i uczennic rozumienia  języka i skutecznego posługiwania się nim. Język jest potrzebny do demonstrowania wiedzy i umiejętności, także na przedmiotach „niejęzykowych” a uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji bardzo często im go brakuje.

Nauczyciele matematyki, na lekcjach, posługują się  zarówno językiem komunikacji codziennej jak i językiem specjalistycznym, językiem edukacji szkolnej (Cummins, 2009; Schleppegrell, 2004, 2010, Pamuła-Behrens, Szymańska 2017, 2018, 2019). Zrozumienie tego języka wymaga wsparcia, bo jest on trudny i bez pomocy nauczyciela niedostępny dla uczniów. Także czytanie i rozumienie tekstów matematycznych jest wyzwaniem dla wielu uczniów i uczennic, także polskojęzycznych, ale dla uczących się języka polskiego jest to zadanie, o znacznie większym stopniu trudności (Millon-Fauré, 2017).  W tym wystąpieniu omówię zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako języka edukacji szkolnej i pokażę matematykę oczami glottoddaktyka i lingwisty. Chciałabym także wskazać drogi jakimi może podążać nauczyciel języka polskiego jako drugiego i skutecznie udzielać wsparcia uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji w polskiej edukacji korzystając z Metody JES-PL.