Mihułka Krystyna

prof. Krystyna Mihułka

Uniwersytet Rzeszowski

BIOS

Dr hab. prof. nadzw.; nauki humanistyczne, językoznawstwo. Absolwentka filologii germańskiej UMSC w Lublinie (2002), doktorat uzyskała w Uniwersytecie Gdańskim (2007), a habilitację w Uniwersytecie Wrocławskim (2015). Zatrudniona w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Katedra Germanistyki (od 2007), kieruje Pracownią Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej. Główny zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje glottodydaktykę (w szczególności kształcenie interkulturowe, kształcenie nauczycieli języków obcych), edukację i komunikację interkulturową, stosunki polsko-niemieckie po 1989 roku (płaszczyzna społeczna), stereotypy i uprzedzenia (głównie w postrzeganiu polsko-niemieckim). Autorka 3 monografii naukowych, ponad siedemdziesięciu rozpraw i artykułów naukowych, współredaktorka 5 monografii tematycznych. Wygłosiła kilkadziesiąt referatów podczas konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

ABSTRACT

O wartościach, które nie przemijają! Dobry nauczyciel języka obcego wczoraj i dziś

Rozważania dotyczące dobrego nauczyciela, w tym dobrego nauczyciela języka obcego, towarzyszyły myślicielom, badaczom, praktykom i teoretykom od stuleci. Każdy z nich, mając na uwadze sukces dydaktyczny, wskazywał na pokłady wiedzy, umiejętności oraz szeroką paletę cech osobowych, które miały wyróżniać dobrego nauczyciela od osób jedynie uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Opinie dotyczące kryteriów pozwalających określić nauczyciela mianem dobrego, czy wręcz idealnego, zmieniały się jednak na przestrzeni dziesięcioleci.

Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie sylwetki dobrego nauczyciela (języka obcego) w świetle rozważań teoretycznych i polskich badań empirycznych pochodzących z ostatniego stulecia. W pierwszej części zaprezentuję krótki zarys historyczny dotyczący postrzegania dobrego nauczyciela w XX wieku, a następnie przejdę do omówienia współczesnego wizerunku dobrego nauczyciela języka obcego, bazując przede wszystkim na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczniów wszystkich szczebli edukacji w Polsce oraz na wypowiedziach czynnych zawodowo nauczycieli języków obcych. Na koniec odniosę się do wypowiedzi studentów filologii obcych (przyszłych nauczycieli), które pozwolą zdiagnozować, czym współcześnie kieruje się młody człowiek pragnący w przyszłości wykonywać ten jednak trudny i bardzo odpowiedzialny zawód.