Karolina Maliszewska

Karolina Maliszewska

Oxford University Press

BIOS

Karolina Maliszewska, mgr archeologii i językoznawstwa kognitywnego. W Oxford University Press pracuję jako ELT Consultant i Teacher Trainer. Z edukacją związana jestem od 1995 roku. Pracowałam jako lektor w kilku prywatnych szkołach językowych i na wyższych uczelniach. Prowadziłam też własną placówkę edukacyjną do 2011 roku. Mam bogate doświadczenie w nauczaniu, szczególnie uczniów młodszych i nastolatków. Moja praca to nie tylko sprawianie, że uczniowie uczą się angielskiego, ale przede wszystkim dawanie młodym ludziom czasu i przestrzeni na odkrywanie własnych pasji, bycia samodzielnym w uczeniu sie, przezwyciężania słabości i zrozumienia, że po wiedzę można sięgać wszędzie, nie tylko w szkole. Moje główne obszary zainteresowań to metody nauczania umiejętności, których uczniowie będą potrzebowali w przyszłości: samodzielności i odpowiedzialności w uczeniu się, współpracy i zadawania pytań. W zakresie nauczania języka lubię pracować metodą dramy i projektu. Regularnie, z ramienia Oxford University Press, prowadzę prelekcje na konferencjach i webinariach w Polsce.

ABSTRACT

Do połowy pusta, czy do połowy pełna? Jak zmiana myślenia wpływa na to co osiągamy

W swoim wystąpieniu skupię się na koncepcji growth mindset, czyli nastawienia do działań, które podejmujemy oraz sposobu w jaki komunikacja nauczyciel-uczeń wpływa na to nastawienie. Opowiem o tym, co nam przeszkadza w komunikacji z naszymi uczniami i co tę komunikację może wesprzeć. Chciałabym przedstawić, poprzez pokazanie przykładów konkretnych zadań i zachowań na lekcjach języka angielskiego, jak ogromny wpływ na efekty nauki ma nie tylko sposób w jaki rozmawiamy z naszymi uczniami, ale też ich samodzielność, niejednoznaczność zadań, czy ćwiczenia “zbyt trudne”. Serdecznie zapraszam.