POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

dr Katarzyna Małecka-Kujunxhiu

BIOS

Jestem nauczycielem języka angielskiego oraz francuskiego z 15-letnim stażem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Warszawski).

Uwielbiam uczyć. Z tej pasji zrodziła się moja szkoła językowa, Centrum Języków Obcych Development, gdzie pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w oparciu o podejście neurolingwistyczne (ANL),  będące efektem wieloletnich badań dwóch kanadyjskich badaczy C. Germain’a oraz J. Netten. Przygotowuję do egzaminów szkolnych oraz międzynarodowych z języka angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Od wielu lat współpracuję również z przedszkolami dwujęzycznymi, gdzie każdego dnia obserwuję postępy moich najmłodszych uczniów. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu glottodydaktyki poprzez fachową literaturę, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych.

ABSTRACT

Rozwijanie komunikacji ustnej na lekcji języka obcego w perspektywie neurolingwistycznej

Rozwijanie umiejętności mówienia na lekcji języka obcego jest jednym z najtrudniejszych zadań przed jakim stoją nauczyciele, ale również uczący się języka obcego. Wynika to z faktu, iż skuteczna rozmowa wymaga nie tylko uaktywnienia produkcji i recepcji mowy, przewidywania i planowania, ale też reakcji na zupełnie nieprzewidziane okoliczności. W swoim wystąpieniu pokażę, w jaki sposób pracować nad rozwijaniem komunikacji ustnej w oparciu o techniki podejścia neurolingwistycznego (fr. ANL – Approche Neurolinguistique/ ang. NLA – Neurolinguistic Approach). Przedstawię także wyniki badania, które przeprowadziłam w roku szkolnym 2016/2017, wśród uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, podejmując tym samym próbę zaadaptowania podejścia neurolingwistycznego do polskiego kontekstu edukacyjnego.