Joanna Łucka

Joanna Łucka

lektor, metodyk, autor

BIOS

Joanna Łucka jest nauczycielką niemieckiego, angielskiego oraz metodyczką z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia metodyczne oraz podąża za nowymi metodami i trendami glottodydakytcznymi. Pasjonatka stosowania nowych technologii, materiałów autentycznych i klasy odwróconej na zajęciach języka obcego. Współzałożycielka strony authentic-teaching.com i współautorka kursu “Praca domowa 2.0” oraz “Klasa odwrócona”, które przygotowała z Darią Domagałą. Autorka kursu e-learningowego poświęconemu optymalizacji metod pracy i wydajności pracy nauczyciela “Ucz wydajniej”.

ABSTRACT

Podtrzymać ogień – jak zadbać o motywację

Pracując jako metodyczka oraz szkoląc nauczycieli języków obcych, towarzyszę pedagogom w pokonywaniu trudności oraz we wdrażaniu zmian. W oparciu o powyższe doświadczenie oraz feedback od szkolących się ze mną nauczycieli wyłoniłam na przestrzeni lat obszary, które w znacznym stopniu przekładają się na wzrost motywacji po stronie nauczyciela oraz uczniów, jeśli zajdą w nich odpowiednie zmiany. Zapraszam na prelekcję, podczas której omówię, jakie konkretne działania i rozwiązania warto wdrożyć w warsztacie nauczycielskim, aby nie zatracić pasji do zawodu i równocześnie aby rozbudzić w uczniach chęć do nauki.