dr Urszula Kropaczewska

dr Urszula Kropaczewska

wykładowca, trener, coach

BIOS

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, wykładowca, trener, coach, autorka wielu publikacji dotyczących nauczania języka obcego, w centrum jej zainteresowań jest zagadnienie nauczania języka obcego małych dzieci oraz uczniów o specjalnych potrzebach; przez 13 lat była dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni, obecnie jest dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrzesni; prowadzi szkolenia dla nauczycieli i jest kierownikiem merytorycznym na studiach podyplomowych na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego”.

Urszula Kropaczewska has been teaching English for more than 20 years. For 15 years she has been teaching Theory of Learning and Teaching and Didactics to students in the Teacher Training College of Foreign Languages and at the University of Poznań. She is mostly interested in teaching English to Young Learners and for many years has been sharing her experience with teachers attending post-diploma studies as well as teachers from various kindergartens and primary schools.She has been also organising Live-lessons in many places for teachers to see the theory in practice. As a freelance worker she has been providing different workshops to students and teachers. Ewa Szymkowiak has been teaching English to students in primary schools for 10 years.Her artistic qualifications help her when creating amazing teaching aids for her students.

ABSTRACT

Cross-Curricular English Activities

W trakcie wystąpienia pragnę podzielić się spostrzeżeniami oraz praktycznymi ćwiczeniami, które rozwijając sprawności językowe w zakresie języka angielskiego, takie jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie wykorzystują oraz rozwijają wiedzę uczniów z innych przedmiotów, m.in. z geografii, historii czy biologii. Powiem dlaczego warto to robić z uczniami w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.