POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Sebastian Kotow

Sebastian Kotow

BIOS

Praktyk, badacz, wykładowca akademicki. Swoja karierę rozpoczynał od pracy w finansach i bankowości. W kolejnych latach zajął się doradztwem strategicznym, szkoleniami badaniami i popularyzowaniem psychologii w biznesie. W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie i menedżerskie – członka zarządu i prezesa w międzynarodowych firmach z branży szkoleniowo-doradczej – Brian Tracy International, FranklinCovey czy Door Group S.A.

Obecnie pełni rolę CEO firmy szkoleniowo-doradczej – Institute of Behavioral Design, jest partnerem w firmie badawczej Neurohm i wykładowcą psychologii zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA.

Autor 3 bestsellerów z obszaru rozwoju osobistego, psychologii i zarządzania. Dwa z nich napisał z uznanym światowym autorytetem biznesu – Brianem Tracy. Ostania książka -„Matematyka Zaufania” została wydana w kwietniu 2018 r. W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm z 21 krajów świata.

ABSTRACT

Zarządzanie niepewnością

Jak zarządzać niepokojem i frustracją, mobilizować do działania i angażować w czasie wyzwań i nieprzewidzianych zmian.

Treść sesji traktuje o:

 • Redukowaniu niepokoju, napięcia i nieprzyjemnych emocji w sytuacji kryzysowej
 • O zarządzaniu własną energią, sposobach na utrzymanie pozytywnego nastawienia, motywacji i zaangażowania mimo wyzwań i niepewności
 • O kierunkowaniu myślenia, szukaniu szans mimo przeciwności, reorganizacji zasobów osobistych i biznesowych, skutecznej komunikacji z zespołem
 • O utrzymywaniu atmosfery współodpowiedzialności, wzmacniania relacji i nastawienia na rozwiązania.

Podczas sesji

 • Zrządzanie efektywnością własną – o dyscyplinie myślenia, kontroli koncentracji, zarządzania energią własną, optymalizowaniu pracy z domu, świadomej izolacji, pracy w Strefie Kontroli i unikaniu Strefy Akceptacji
 • Zarządzanie niepewnością – fakty, opinie, problemy, prawdopodobieństwo
  i możliwości – o rozróżnianiu faktów od mitów, dbaniu o własne przekonania, porządkowaniu, organizowaniu informacji i redukowaniu niepokoj
 • Zarządzanie zmiennością – o niestandardowych metodach działania
  w kryzysie i strategii radzenia sobie ze zmiennością poprzez praktyczne metody:

Regulacyjne (fizjologia, emocje, nastawienie)
Instrumentalne (procedury, zadania, planowanie)
Konkretyzowanie (mikrozmiany, eliminacja pasywności, sprawczość)
Konfrontowanie (redukcja strachu, oswajanie, wzmacnianie odwagi)
Proaktywność (szukanie szans, akceptacja, nastawienie na działanie)