POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Prof. Dariusz Jemielniak

prof. Dariusz Jemielniak

Akademia Leona Koźmińskiego

BIOS

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie i członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Wielokrotnie publikował w wysokopunktowanych czasopismach z listy JCR. Wydał m.in. książkę The New Knowledge Workers (2012, Edward Elgar), analizującą przemiany w miejscu pracy w środowisku programistów. Był beneficjentem m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium tygodnika “Polityka”;. Odbył roczne staże badawcze na Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007-2008, 2011-2012, 2015), University of California Berkeley (2008), MIT (2015-2016).

ABSTRACT

“O zarządzaniu kryzysowym i edukacji on-line” – interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

Moderator: Witold Machlarz