POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Anna Grabowska

dr Anna Grabowska

PASE

BIOS

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu KE European Language Label. Do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice. Tłumacz sekcji polskiej Rady Unii Europejskiej w Brukseli w latach 2004-2005.  Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW i Westminster University oraz Interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Prawnych, Ekonomicznych i Sądowych w ILSUW. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW. Członek jury Konkursu „Najlepszy nauczyciel języka angielskiego” OUP i BAS. Redaktor merytoryczny i prowadzący wielu publikacji polskich i międzynarodowych oraz autorka artykułów z zakresu kompetencji i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych.

ABSTRACT

Nauczyciel języków obcych jako mediator interkulturowy

Nauczanie języków obcych to nie tylko rozwój kompetencji językowych, ale również przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zglobalizowanej rzeczywistości. Kształcenie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej staje się priorytetem edukacji językowej i wpływa na kształt przygotowania zawodowego nauczycieli języków obcych, którego celem powinno być wspieranie rozwoju umiejętności transformacji interkulturowych doświadczeń w wiedzę umożliwiającą budowanie postawy interkulturowego mediatora.

Na konieczność kształtowania kompetencji interkulturowych nauczycieli języków obcych zwracają uwagę zarówno międzynarodowe instytucje, takie jak Rada Europy, Komisja Europejska, UNESCO czy OECD, jak również polscy i międzynarodowi badacze. Nauczyciele języków obcych bowiem jako pierwsi wprowadzają uczniów w kulturę kraju, którego języka nauczają, przygotowując ich do roli pośredników interkulturowych w kontaktach w przedstawicielami tej kultury jak i funkcjonowania w wielokulturowych środowiskach, gdzie dany język obcy spełnia funkcję języka międzynarodowej komunikacji. Aby móc wypełnić to zadanie, nauczyciele języków obcych powinni być nie tylko przekonani o słuszności wprowadzania treści interkulturowych do kształcenia językowego, ale sami powinni posiadać bardzo dobrze rozwinięte kompetencje interkulturowe.