POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Alicja Gałązka

prof. Alicja Gałązka

BIOS

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK; wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych; autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego; koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych; odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA; wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki; ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii; założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe; autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założeniach psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy, a obecnie również autorka materiałów do podręcznika New English Plus.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

ABSTRACT

Komunikacja interpersonalna, czyli o potędze naszego monologu wewnętrznego

Komunikacja intrapersonalna czyli rozmowa samym z sobą samym, w znacznym stopniu   warunkuje zewnętrzną formę komunikacji interpersonalnej. Jest to relacja z sobą samym, oparta na samoświadomości i samopoznaniu. Istnieje silny związek pomiędzy tym, co myślimy, a tym, jak się czujemy, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie Możemy komunikować się ze swoimi potrzebami, wartościami, przekonaniami, emocjami, nawykami, deficytami, strategiami, pełnionymi rolami i oczekiwaniami. Im większa świadomość siebie oraz wgląd i kontakt z sobą samym, tym większą wewnętrzną siłę jesteśmy w stanie zbudować. Bardzo często jesteśmy swoimi największymi krytykami, a więc komunikujemy się sami ze sobą w dewaluujący, ograniczający i krytyczny sposób.   W czasie sesji  opowiem jak kontrolować swój monolog wewnętrzny, praktykować współczujący „self-talk” oraz jak wzmacniać pozytywne doświadczenia emocjonalne w sobie i jak wykorzystywać to w relacjach z innymi?