Alicja Gałązka

prof. Alicja Gałązka

Uniwersytet Śląski

BIOS

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK; wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych; autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego; koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych; odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA; wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki; ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii; założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe; autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założeniach psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy, a obecnie również autorka materiałów do podręcznika New English Plus.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

ABSTRACT

Nauczyciel jako przywódca charyzmatyczny w nowej rzeczywistości społecznej

Człowiek charyzmatyczny pociąga za sobą tłumy: jest inteligentny, elokwentny, wie, jak dotrzeć do ludzi, nakłonić ich do zrobienia tego, czego od nich oczekuje. Charyzma jest cechą liderów przywódców ale i każdy z nas może odznaczać się wysokim poziomem charyzmy. Charyzma jest cechą niezwykle przydatną, pozwala nam na lepsze i bardziej efektywne komunikowanie się z innymi, współodczuwanie oraz przewodzenie zespołem. Charyzma pozwala nam na prowadzenie skutecznych mediacji i negocjacji, co przydaje się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Osoba charyzmatyczna potrafi się komunikować, łatwiej przychodzi jej rozmawianie z ludźmi o różnych poglądach, ale potrafi być także dobrym słuchaczem.

Charyzmatyczny nauczyciel to osoba potrafiąca skutecznie motywować, „pociągać” za sobą uczniów. To nauczyciel wzbudzający zaufanie i sympatię a równocześnie motywujący do rozwoju.

Nowa rzeczywistość w jakiej przyszło nam funkcjonować stawia nowe wymagania ale i szanse dla charyzmatycznych nauczycieli i liderów. W trakcie sesji zastanowimy się jak rozwijać swoja charyzmę i zarażać nią innych?