POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Katarzyna Gala

Katarzyna Gala

BIOS

Doświadczony nauczyciel, metodyk i lektor współpracujący z łódzkimi szkołami językowymi, egzaminator i weryfikator OKE, tutor oraz etnolog. Aktualnie studiuje psychologię. Absolwentka Akademii Metodyka PASE i Akademii Young Learners PASE. Praktyk programu Dam Radę! i Jestem z Ciebie Dumny! Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w państwowych przedszkolach i państwowej szkole podstawowej. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi oraz współpracuje ze szkołami językowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w charakterze metodyka oraz jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej. Interesuje się metodyką nauczania języków obcych (zwłaszcza najmłodszych uczniów), psychologią, neurolingwistyką i różnicami kulturowymi. Jest ogromną fanką polskiej kultury ludowej. Jak podkreśla – jej najważniejszą rolą społeczną jest bycie mamą pięcioletniego Wojtka, na którym z lubością i powodzeniem testuje swoje pomysły językowe. To rola, z której czerpie garściami najwięcej inspiracji i która niezmienne uczy ją pokory i przekonuje, że uczymy się nieustannie i każdego dnia.

Katarzyna Gala is an experienced teacher, a language teacher trainer, one of the OKE examiners, a tutor and an ethnologist. She ia s student of psychology. She is a graduate of Teacher Trainer Academy and YL Academy both organised by PASE. She cooperates with different language magazines and educational places where she presents her ideas connected with teaching and learning. Currently affiliated with Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej in Lodz, Poland. She holds interest in methodology, psychology, neurolinguistics and cultural diversities and is a huge fan of Polish folk culture. Her main social role is being a mum to five-year-old Wojtek who tests her teaching and learning ideas. This role convinces her that it pays to be humble and that we learn to infinity and beyond.

ABSTRACT

Konstruktywna komunikacja w mojej klasie.

Podczas swojego wystąpienia chciałabym przede wszystkim zaproponować uczestnikom mojej sesji praktyczne rozwiązania jeśli chodzi o konstruktywną, efektywną i efektowną komunikację z uczniem i rodzicem/opiekunem prawnym. W moim odczuciu temat komunikacji na linii uczeń-rodzic-nauczyciel jest mocno pomijany, a jest przecież jednym z najważniejszych elementów szkolnego życia. Chciałabym zachęcić osoby zainteresowane tematem do zanurzenia się w świecie konstruktywnej komunikacji mocno podkreślając jej walory.

During my session I would like to provide the participants with practical solutions as for constructive communication, which can be effective and attractive at the same time. To my mind, constructive communication is a topic that is definitely hugely neglected. Yet, it is one of the most vital elements of school life. I intend to encourage other teachers to immerse in the world of constructive communication by presenting its obvious advantages.