POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

prof. zw. dr hab. Andrzej Falkowski

Uniwersytet SWPS

BIOS

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu. Należy do “International Society for Ecological Psychology” oraz “Association for Consumer Research”. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011 – 2014. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Ekspert sądowy w sprawach znaków towarowych. Współpracuje z kancelariami adwokackimi w dziedzinie ochrony marki na rynku gospodarczym, m.in. dla takich firm jak Maspex, Hortex, Reckitt Benckiser, E. Wedel, Fakro, FSO, BP, Polkomtel SA, Polmos SA, Bakoma, Broker FM. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań konsumenckich, rynkowych i wyborczych opublikowanych w takich czasopismach, jak m.in. American Journal of Psychology, Media Psychology, Journal of Political Marketing, Journalism Studies,  Advances in Consumer Research, Marketing Letters, Frontiers in Psychology, European Journal of Marketing. Autor i współautor rozdziałów w książkach, m.in.: Television and Politics in Evolving European Democracies (Nova Science), The Sage handbook of political advertising (red. L.L. Kaid i C. Holtz-Bacha; Sage), Routledge handbook of political management (red. D.W. Johnson: Routledge), Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka (PWN), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth Press/ Francis, and Taylor Group), Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations (M.E. Sharpe). Jest jednym z redaktorów Handbook of Political Marketing (Sage), a także współredaguje Journal of Political Marketing.

ABSTRACT

Skuteczna komunikacja na rynku konkurencyjnym.
Implikacje dla decyzji biznesowych i strategii cenowych

1. Decyzje biznesowe w aspekcie marketingowej krótkowzroczności (marketing myopia)
Klasyczny przypadek H. Forda i komunikacja funkcjonalna światowych marek.

2. Podejmowanie decyzji w strategiach cenowych.

a) znaczenie spostrzegania podprogowego w maksymalizacji zysku.

Siła oddziaływania oczu, właściwie uruchomiona w reklamie może przyczynić się do wysokiego zwrotu z inwestycji

3. Podwyżka i obniżka ceny w kontekście zysku i straty konsumenta.

a) marketingowe strategie podwyżki i obniżki produktu

b)  Elastyczność cenowa a uczciwe zachowanie firmy

c) Anatomia ceny: psychologia stosowania rabatu (discount) w aspekcie maksymalizacji zysku firmy.