prof. dr hab. Andrzej Falkowski

prof. zw. dr hab. Andrzej Falkowski

Uniwersytet SWPS

BIOS

Profesor zwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu. Należy do „International Society for Ecological Psychology” oraz „Association for Consumer Research”. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011 – 2014. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta. Ekspert sądowy w sprawach znaków towarowych. Współpracuje z kancelariami adwokackimi w dziedzinie ochrony marki na rynku gospodarczym, m.in. dla takich firm jak Maspex, Hortex, Reckitt Benckiser, E. Wedel, Fakro, FSO, BP, Polkomtel SA, Polmos SA, Bakoma, Broker FM. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii poznawczej i psychologii stosowanej w dziedzinie zachowań konsumenckich, rynkowych i wyborczych opublikowanych w takich czasopismach, jak m.in. American Journal of Psychology, Media Psychology, Journal of Political Marketing, Journalism Studies,  Advances in Consumer Research, Marketing Letters, Frontiers in Psychology, European Journal of Marketing. Autor i współautor rozdziałów w książkach, m.in.: Television and Politics in Evolving European Democracies (Nova Science), The Sage handbook of political advertising (red. L.L. Kaid i C. Holtz-Bacha; Sage), Routledge handbook of political management (red. D.W. Johnson: Routledge), Praktyczna psychologia poznawcza: Marketing i reklama (GWP), Psychologia zachowań konsumenckich (GWP), Marketing polityczny: Perspektywa psychologiczna (GWP), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka (PWN), A Cross-Cultural Theory of Voter Behavior (Haworth Press/ Francis, and Taylor Group), Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations (M.E. Sharpe). Jest jednym z redaktorów Handbook of Political Marketing (Sage), a także współredaguje Journal of Political Marketing.

ABSTRACT

Anatomia ceny. Psychologiczne prawidłowości tworzenia strategii cenowych na rynku produktów i usług

Z cała pewnością pierwszym krokiem w zarządzaniu każdym biznesem gospodarczym, na rynku produktów i usług  jest cena. Spektakularne sukcesy finansowe firm są  konsekwencją stosowania przede wszystkim polityki cenowej, nie tylko dostosowanej do potrzeb rynku, ale także lub przede wszystkim uruchamiającej oczekiwane procesy psychologiczne.

Problematyka zajęć będzie zatem koncentrowała się na psychologii ceny. Zostaną pokazane metody stosowania obniżek na produkt i usługę w taki sposób, aby maksymalizować zysk wykorzystując (a) punkt odniesienia w strategiach cenowych, (b) efekt prawych liczb i (c) zasadę malejącej wrażliwości na cenę. Zostanie także przedstawione zagadnienie, które będzie odpowiedzią na pytanie, jak przekazywać informację o cenie oraz w jaki sposób pakiety i promocje łączone wspierają sprzedaż produktów i usług.