dr Mariola Bogucka

dr Mariola Bogucka

Uniwersytet Gdański

BIOS

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Jest osobą, która dzieli swoje pasje między nauczaniem języka angielskiego a kształceniem nauczycieli. Doświadczenie zdobyła zarówno w polskich, jak i w angielskich szkołach. Ogromną radość sprawia jej praca z dziećmi i ze studentami oraz dzielenie się  doświadczeniami z nauczycielami. Jest autorką  i współautorką wielu materiałów dydaktycznych  (m. in.: Your English ABC, Friends, English Adventure). Prywatnie mama trójki dorosłych dzieci, które są najsurowszymi recenzentami jej pracy zawodowej. Entuzjastka kinematografii, która pomaga jej uczyć się innych języków obcych oraz … od niedawna zapalona rowerzystka!

ABSTRACT

Landing on Mars 2021: A teacher training session „out of the blue”

New technologies have made the world much smaller and gave us the possibility to reach planets which are light years away from us. Those innovations and many other have made our lives easier. At the same time, the pandemic has seriously changed social relations and enforced teaching online.  The whole educational sector had to find ways to cope with new reality, yet the pedagogy itself is stuck in 19th century. In this workshop I would like to share my reflections on the live coverage of NASA landing on Mars. I wonder whether it would be possible to make use of lessons learnt from the  landing on Mars and prepare a smooth take-off to a new school. The session will be illustrated with clippings from the programme.