POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

Anna Życka

BIOS

Z wykształcenia jestem germanistką. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel i lektor. Udało mi się w życiu połączyć zawód i pasję. Ale na tym nie koniec. Ciągle się uczę, staram się doskonalić, słucham innych a przede wszystkim w pracy słucham swojego serca i intuicji. Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna, rodzinna i szkolna oraz Zarządzanie Oświatą. Jestem Trenerem Biznesu – ale moje działania szkoleniowe nie bazują na biznesie a raczej na kadrze nauczycielskiej. Uwielbiam przekazywać swoją wiedzę, dzielić się doświadczeniem. W centrum moich zainteresowań stoi zawsze człowiek i jego potencjał. Praca z ludźmi daje mi energię. Może dlatego właśnie mam jej tak dużo. Staram się być bardzo aktywna – szczególnie w dwóch obszarach: jako nauczyciel i jako trener. Ostatnio swoją uwagę koncentruję na grupie, procesie grupowym i działaniach nauczyciela – trenera. Zainteresowani tym obszarem nauczyciele mają możliwość uczestniczyć w moich webinarach. Jestem współautorką podręcznika #trends do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych (Nowa Era) oraz licznych materiałów edukacyjnych dla Forum Media Polska. W centrum Łodzi prowadzę niewielką szkołę językową – EXPERTSCHOOL. W życiu prywatnym jestem mamą Danieli i Karola oraz babcią.

ABSTRACT

Mediacja językowa – drogą do komunikacji i autonomii ucznia

W dydaktyce nauczania języków obcych pojęcie MEDIACJA nabiera coraz większego znaczenia.
W wielu źródłach pojawia się bardzo dużo informacji na temat mediacji w nauczaniu języków obcych. Ale co oznacza ona dla “zwykłego” nauczyciela?
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) zdefiniował mediację jako “pośredniczenie” między ludźmi, którzy nie są w stanie porozumieć się ze sobą w bezpośredni sposób. I tej komunikacji oraz umiejętności reagowania uczymy na naszych lekcjach.
W lekcji języka obcego chodzi o to, by uczniowi zaproponować odpowiednio do niego dostosowane autentyczne materiały oraz wskazać mu narzędzia, które będą dla niego wsparciem podczas przyswajania języka obcego. Pomocą w tych działaniach będzie właśnie MEDIACJA.
Podczas mojej sesji przybliżę Państwu to zagadnienie, pokażę praktyczne przykłady oraz udowodnię, że stosowanie mediacji językowej na lekcji stanowi nieograniczone pole do działania dla nauczycieli… ale przede wszystkim dla uczniów, którzy zdobywają umiejętność komunikowania się w języku obcym, wykorzystując swoje pokłady wiedzy i ucząc się w sposób autonomiczny.
Jestem pewna, że wielu z nas (w tym i ja) intuicyjnie od zawsze stosowało się do zasad mediacji na lekcji języka obcego, ale nie byliśmy dotychczas do końca świadomi, że tak się TO nazywa. Dobrze jest jednak wiedzieć, że obrane działania zmierzają w dobrym kierunku. A jeżeli dotychczas niektórzy z nas bagatelizowali wytyczne ujęte w ramach ESOKJ – to jest to ostatni dzwonek, aby zreformować styl uczenia, rozwinąć i udoskonalić warsztat pracy.
Jaki wniosek? Mediujmy….