Justyna Ciecharowska, Beauftragte für Bildungskooperation am Goethe-Institut Warschau, koordiniert Bildungsprojekte für Schulen, u.a. das Projekt "Deutsch Plus". Sie ist verantwortlich für Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und organisiert Präsenzworkshops und Webinare für Deutschlehrer*innen und führt...

Leiterin der Spracharbeit Goethe-Instit ut Warschau, Herausgeberin der Reihe Deutsch Lehren Lernen, Expertin für Fortbildung und Mediendidaktik. ABSTRACT Das Goethe-Institut und seine Angebote für DaF-Lehrkräfte ...

Joanna Łucka jest nauczycielką niemieckiego, angielskiego oraz metodyczką z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia metodyczne oraz podąża za nowymi metodami i trendami glottodydakytcznymi. Pasjonatka stosowania nowych technologii, materiałów autentycznych i klasy...

Nauczyciel Roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, współtwórca Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Współtworzy  polski podcast edukacyjny EduGadki. Współinicjator akcji...

Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Jego największą pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu oraz uczenie. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki oraz...

Absolwent Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania Firmą Rodzinną (FBA) i Akademii Liderów w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu i Zarządzania Ludźmi w Firmie na...

Założyciel i wiceprezes firmy informatycznej Atinea, współautor Programu InstaLing dla Szkół, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra, finalista olimpiad informatycznych i matematycznych. W projekcie InstaLing...

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja...

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego- Wydział Filologiczny oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Coaching profesjonalny- metody i praktyka. Trener oraz coach obszarów życia zawodowego i prywatnego, od ponad 10 lat związany z...

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet...