Językoznawczyni, polonistka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, nauczanie języka polskiego jako...