Dr hab. prof. nadzw.; nauki humanistyczne, językoznawstwo. Absolwentka filologii germańskiej UMSC w Lublinie (2002), doktorat uzyskała w Uniwersytecie Gdańskim (2007), a habilitację w Uniwersytecie Wrocławskim (2015). Zatrudniona w Instytucie Neofilologii...