An active contributor in the TESOL community, Katie Welch, Ph.D., has amassed a lengthy dossier in preparing ESL teachers for both adult and K-12 classrooms, including seven years at the...

Językoznawczyni, polonistka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, nauczanie języka polskiego jako...

Psycholog i mentalny respirator, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. Adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona...

Joanna Łucka jest nauczycielką niemieckiego, angielskiego oraz metodyczką z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia metodyczne oraz podąża za nowymi metodami i trendami glottodydakytcznymi. Pasjonatka stosowania nowych technologii, materiałów autentycznych i klasy...

Nauczyciel Roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, współtwórca Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Współtworzy  polski podcast edukacyjny EduGadki. Współinicjator akcji...

Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Jego największą pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu oraz uczenie. Jest laureatem nagrody Popularyzator Nauki oraz...

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja...

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego- Wydział Filologiczny oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Coaching profesjonalny- metody i praktyka. Trener oraz coach obszarów życia zawodowego i prywatnego, od ponad 10 lat związany z...

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and DIgital Societies). Jest też associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet...

Prof. Andrzej Blikle jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rady nadzorczej firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990-2010 był...