Nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, egzaminator, współpracuje z OKE we Wrocławiu.  Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego. Autorka...